Dział Współpracy z Górnictwem

Współpraca z branżą górniczą realizowana jest poprzez Dział Współpracy z Przemysłem Górniczym – zajmujący się organizacją i kompletacją dostaw towarów zaopatrzeniowych dla kopalń i kooperujących z nim zakładów zaplecza górniczego.

Dostarczamy urządzenia, materiały oraz części zamienne do kopalń takich Spółek jak:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Węglokoks Kraj S.A.
 • Polska Grupa Górnicza S.A.
 • TAURON Wydobycie S.A.
 • Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Kopalnia Soli KŁODAWA S.A.
 • Kopalnia Soli WIELICZKA S.A.

Działając w oparciu o umowy dystrybutorskie i kooperacyjne, oferujemy produkty spełniające najwyższe wymagania a znajomość rynku i zdobyte doświadczenie pozwalają nam łączyć korzystne dla Klientów warunki handlowe z krótkim czasem realizacji dostaw.

Oferta towarowa

Hydraulika siłowa

 • WĘŻE I PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE
  Dwuoplotowe typ SN oraz ST
  Czterooplotowe typ SP oraz SH
 • ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ
  Bloki zaworowe BZ-1 i BZ-2
  Rozdzielacze blokowe RB
  Zawory odcinające
  Zawory zwrotne
  Sterowanie pilotowe
  Multiwęże

Elementy transportu podziemnego

 • PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE ORAZ CZĘŚCI DO PRZENOŚNIKÓW
  Rynny ŚLĄSK, SAMSON, SKAT, PZG NOWOMAG
  Zastawki SK-3950 do przenośników
  Bębny napędowe i zwrotne SKAT
 • SYSTEMY POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH
  Połączenia nitowo-przegubowe
  Połączenia śrubowo-płytkowe

Narzędzia urabiające

Noże kombajnowe do organów urabiających: obrotowe, promieniowe.

Zastosowanie: organy urabiające kombajnów ścianowych i chodnikowych, frezarki drogowe, narzędzia i maszyny do kruszenia kamienia,  narzędzia i maszyny do urabiania drewna.

W produkcji noży kombajnowych wykorzystywane są nowoczesne technologie (tłoczenie na gorąco, walcowane poprzeczne, obróbka cieplna), które pozwalają na uzyskanie indywidualnych parametrów żądanych przez odbiorcę.

Narzędzia urabiające

Noże kombajnowe do organów urabiających: obrotowe, promieniowe.

Zastosowanie: organy urabiające kombajnów ścianowych i chodnikowych, frezarki drogowe, narzędzia i maszyny do kruszenia kamienia,  narzędzia i maszyny do urabiania drewna.

W produkcji noży kombajnowych wykorzystywane są nowoczesne technologie (tłoczenie na gorąco, walcowane poprzeczne, obróbka cieplna), które pozwalają na uzyskanie indywidualnych parametrów żądanych przez odbiorcę.

Folie i tkaniny górnicze

 • TAŚMY USZCZELNIAJĄCE, TKANINY PODSADZKOWE POLIPROPYLENOWE
  Tkaniny podsadzkowe
  Folie samoprzylepne do uszczelniania lutniociągów
  Tkaniny wentylacyjne
  Folie wentylacyjne
  Tkaniny techniczne trudnopalne

Taśmy przenośnikowe

 • Taśmy przenośnikowe tkaninowo – gumowe wieloprzekładkowe
 • Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi st zwykłe oraz trudnozapalne

Części, podzespoły i materiały do produkcji urządzeń górniczych

Elementy zabezpieczenia obudowy górniczej

MAS Sp. z o.o. wraz z partnerami zajmuje się produkcją i dystrybucją:

 • Siatek kompozytowych przeznaczonych do zabezpieczania wyrobisk górniczych przed obwałami i odpadaniem skał:
  • Geosiatki Górnicze z Włókna Szklanego typu SGG-100 lub SGG-200
  • Kompozytowe Maty Zabezpieczające Ocios i Strop typu KMZOS
  • Siatki kompozytowe typu MiMesh OKK 75
 • Kotew wklejanych do wykonania obudowy zabezpieczającej podziemne wyrobiska górnicze:
  • System stalowych kotew wklejanych typu AM z gwintem trapezowym na całej długości typu AM/*/*/*/*
 • Spoiw cementowo – mineralnych:
  • Spoiwa cementowo – mineralne systemu TSM – 15; 45; 70; 70F
  • Spoiwa TSM-WM do zastosowania w pasach podsadzkowych oraz wykładce mechanicznej
  • Spoiwa PROMOBET do wykonania tam wentylacyjnych i przeciwwybuchowych
  • Spoiwa systemu TSM-A2 i A30 na bazie anhydrytu
 • Membran podatnych typu MSM do izolowania ociosów i stropów od gazów i wycieków wody
 • Okładzin górniczych betonowo–kompozytowych typu BP przeznaczonych do wyrobisk górniczych o szczególnym zagrożeniu wodnym – okładziny posiadają zbrojenie kompozytowe oraz mieszankę betonową wzmocnioną zbrojeniem rozproszonym
 • Bloczków styrobetonowych typu GTW i GSB przeznaczonych do budowy tam wentylacyjnych oraz innych konstrukcji murowych.

Profilaktyka górnicza

MAS Sp. z o.o. wraz z partnerami PCC ROKITA S.A., PCC PRODEX Sp. z o.o. oraz P.R.I.G. Adam Wójcik S.J. zajmuje się produkcją i dystrybucją klejów do górotworu, ładunków klejowych poliestrowych i spoiw przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Wspólnie z jednostkami naukowymi takimi jak Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzimy systematyczne badania nad rozwojem naszych produktów i poszerzaniem gamy asortymentowej mając na względzie nowatorskie rozwiązania i nowe zastosowania.

KLEJE

 • Dwuskładnikowe kleje poliuretanowe
 • Dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny
 • Ładunki klejowe poliestrowe

Oferta towarowa

Elementy zabezpieczenia obudowy górniczej

Profilaktyka górnicza

Narzędzia urabiające