Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Górniczych

  1. MAS
  2. Branża Przemysłowa
  3. Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Górniczych

Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Górniczych

Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Górniczych powstał w 2006 roku. Główną jego działalnością jest produkcja górniczych agregatów sprężarkowych w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Produkowane w zakładzie agregaty o mocy od 22 do 132kW i wydajnościach od 3,4 do 18,5m³/min., wykorzystywane są do zasilania rurociągów kopalnianych, wszelkich urządzeń pneumatycznych, systemów mgłowych oraz instalacji wodno-powietrznych stosowanych w kombajnach.

Obecnie we wszystkich krajowych zakładach górniczych, kopalniach Republiki Czeskiej oraz kopalniach soli pracuję blisko 500 naszych agregatów, a nasza wyspecjalizowana kadra pracowników serwisu, jest do dyspozycji klientów przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Kolejnym urządzeniem, którego produkcję rozpoczęliśmy w 2014 roku jest mobilna wiertnica ścianowa typu MWS-1-L/N. Urządzenie to jest przeznaczone do wiercenia otworów wielkośrednicowych do 220mm sposobem obrotowym w spągu, caliźnie, ociosach jak i stropie przodka wyrobiska ścianowego. Nowatorska konstrukcja wiertnicy poprawia bezpieczeństwo wykonania w/w prac poprzez eliminację największego z zagrożeń, które występuje podczas ich przeprowadzania tj. obwału skał.

Od kilku lat produkujemy również wentylatory lutniowe przystosowane do odrębnej wentylacji wyrobisk górniczych i stosowania w podziemnych zakładach górniczych jako wentylacja pomocnicza w procesie przewietrzania wyrobisk ślepych w systemie wentylacji ssącej lub tłoczącej z dopływem powietrza czystego oraz zapylonego.

Ofertę naszego zakładu uzupełnia produkcja osprzętu dla górnictwa, na który składają się iskrobezpieczne skrzynki czujników ciśnienia, mechaniczne ograniczniki temperatury oraz analogowe czujniki temperatury.

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia są opracowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dla urządzeń, systemów ochronnych i podzespołów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i akty prawne dla dyrektywy 94/9/WE. Posiadają one także stosowne Certyfikaty Badań typu WE i UE, a także Certyfikaty zgodności.