Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Logo MAS

Featured

Dział Współpracy z Górnictwem

Placeholder

Współpraca z branżą górniczą realizowana jest poprzez Dział Współpracy z Przemysłem Górniczym - zajmujący się organizacją i kompletacją dostaw towarów zaopatrzeniowych dla kopalń i kooperujących z nim zakładów zaplecza górniczego.

 Dostarczamy urządzenia, materiały oraz części zamienne do kopalń takich Spółek jak:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
 • Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 • TAURON Wydobycie S.A.
 • Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.

Działając w oparciu o umowy dystrybutorskie i kooperacyjne, oferujemy produkty spełniające najwyższe wymagania a znajomość rynku i zdobyte doświadczenie pozwalają nam łączyć korzystne dla Klientów warunki handlowe z krótkim czasem realizacji dostaw.

OFERTA TOWAROWA

     1. HYDRAULIKA SIŁOWA

 • WĘŻE I PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE
  Dwuoplotowe typ SN oraz ST
  Czterooplotowe typ SP oraz SH
 • ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ
  Bloki zaworowe BZ-1 i BZ-2
  Rozdzielacze blokowe RB
  Zawory odcinające
  Zawory zwrotne
  Sterowanie pilotowe
  Multiwęże

Kontakt:
Rafał Zgraja
tel.kom: 607 687 571
E-mail: rzgraja@mas.pl

              

     2. ELEMENTY TRANSPORTU PODZIEMNEGO

 • PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE ORAZ CZĘŚCI DO PRZENOŚNIKÓW
  Rynny ŚLĄSK, SAMSON, SKAT, PZG NOWOMAG
  Zastawki SK-3950 do przenośników
  Bębny napędowe i zwrotne SKAT
 • SYSTEMY POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH
  Połączenia nitowo-przegubowe
  Połączenia śrubowo-płytkowe

Kontakt:

Rafał Zgraja
tel.: +48 32 251 87 02
tel.kom.: 607 687 571
E-mail: rzgraja@mas.pl

 

      3. FOLIE I TKANINY GÓRNICZE

 • TAŚMY USZCZELNIAJĄCE, TKANINY PODSADZKOWE POLIPROPYLENOWE
  Tkaniny podsadzkowe
  Folie samoprzylepne do uszczelniania lutniociągów
  Tkaniny wentylacyjne
  Folie wentylacyjne
  Tkaniny techniczne trudnopalne

Kontakt:
Rafał Zgraja
tel.: +48 32 251 87 02
tel.kom.: 607 687 571
E-mail: rzgraja@mas.pl

 

     4. URZĄDZENIA I MASZYNY GÓRNICZE

    5. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA OBUDOWY CHODNIKOWEJ  


       GEOSIATKI GÓRNICZE

 • Poliestrowe geosiatki górnicze typu PGG

   Wychodząc naprzeciw światowym tendencjom oraz uwzględniając uwagi i potrzeby krajowego rynku górniczego wprowadziliśmy do stosowania Poliestrową Geosiatkę Górniczą typu PGG. Zaletami Poliestrowych Geosiatek Górniczych typu PGG są bardzo niska masa - lekkie, odporność na korozję, łatwe w transporcie i aplikacji, wytrzymałe na zrywanie, niepalne,nietoksyczne, odporność na związki chemiczne kwaśne i zasadowe w szczególności na duże stężenie solanek, antystatyczna, siatki mogą być urabialne, zwijane w rolki.

   Parametry techniczne siatki PGG: barwa biała, włókna poliestrowe, długość zwoju siatki PGG waha się od 20mb do 100mb, szerokość siatki PGG w standardzie wynosi ok 1m do 5m, rozmiar oczka: standardowo 50mm, siatka jest lekka i elastyczna o ciężarze około 1kg na 1m2 ,wytrzymałość na zrywanie do 30kN do 1000 Kn. Siatkę PGG można stosować w wyrobiskach górniczych w polach metanowych i niemetanowych, w wyrobiskach zaliczanych do klasy A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz kategorii „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, przy występowaniu zagrożenia wodnego jak również w pokładach ze skłonnością do samozapalenia. Posiada certyfikat uprawniaj ący do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” o numerze OBAC/0519/CB/14. Przykładowe zastosowanie siatek PGG jako alternatywa dla tradycyjnych metod (siatek stalowych, betonitu, blach stalowych) dla kopalń węgla kamiennego, rud miedzi i soli:

• zastawy naprawcze – składa się ze sprawdzonego połączenia dwóch siatek, prętów bazaltowych usztywniających siatkę oraz uchwytów mocujących siatkę do odrzwi,

• siatka dla obudowy podporowej, kotwiowej,opinka w podziemnych wyrobiskach górniczych zamiast siatek stalowych i betonitów,

• siatka przy wykładce mechanicznej,

• jako alternatywa do zabezpieczania skorodowanej obudowy chodnikowej,

• opinka w wyrobiskach ze skorodowaną opinką stalową,

• jako opinka stropu i ociosów za odrzwiami obudowy chodnikowej

• izolacja zrobów przy użyciu torkretu

• opinka stropu i ociosu pól transportowych przy likwidacji wyposażenia ściany

• przy eksploatacji grubych pokładów węgla na warstwy

• podsadzka hydrauliczna,

• zawały stropu,

• zabezpieczenie spągu wyrobiska,

 •  Kompozytowe siatki typu OKK

 Przedstawiamy innowacyjne kompozytowe siatki OKK przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Są one idealnym produktem zarówno przy kotwieniu stropu i ociosów jak i jako opinka w obudowie podporowej. Siatki te świetnie sprawdzają się także: jako zestawy naprawcze w wyrobiskach korytarzowych, do naprawy spękanej obudowy murowej na podszybiach poprzez jej kotwienie oraz do torkretowania. Siatki spełniają wymagania stawiane przez normy PN-G-06011:2013-10 i PN-G-15050:1996 zarówno w zakresie siatek typu lekkiego jak i ciężkiego oraz wymagania technologiczne w zakresie wykonawstwa obudowy korytarzowej dla wyrobisk drążonych kombajnami chodnikowymi jak i przy użyciu materiałów wybuchowych. Siatki posiadają certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” o numerze OBAC/00420/CB/14. Cechy charakterystyczne siatek OKK to: niekorozyjność – możliwość zastosowania w środowiskach bardzo agresywnych chemicznie, wysoka wytrzymałość przy niskiej wadze jednostkowej i dużej elastyczności, która pozwala na łatwe dopasowanie do nierówności górotworu,niepalność, nietoksyczność i antystatyczność, dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem,w pełni urabialne standardowymi metodami wydobywczymi, a przy tym nieszkodliwe dla środowiska

 • Bazaltowe geosiatki górnicze typu BGG

   Bazaltowa Geosiatka Górnicza BGG stwarza możliwość zmiany stosowanych technologii opinki stropu i ociosów, może być stosowana w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu oraz kopalń soli.Chara kteryzuje ją:elastyczność, lekkość, niska pracochłonność, łatwość w procesie zabudowy, przekłada się to na wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności. Siatki tego typu przeznaczone są do zabezpieczenia ociosów i stropów przed obrywającymi się bryłami węgla, kamienia i innych kopalin w zakładach górniczych. Siatka BGG posiada właściwości sprężyste i elastyczne i w odróżnieniu od siatek stalowych znakomicie układa się na nierównościach stropów i ociosów górotworu, co ułatwia i przyśpiesza prace. Siatka BGG odznacza się bardzo niską masą (1 kg/m2), jest pakowana w rolkach, zwojach oraz łatwa w transporcie i aplikacji, Bazaltowa Geosiatka Górnicza BGG wykonana jest z długich włókien bazaltowych o dużym współczynniku sprężystości i wytrzymałości do 100kN, które są materiałem antystatycznym, niepalnym oraz odpornym na związki chemiczne kwaśne i zasadowe (w tym także na duże stężenia solanek). Sposób zabudowy, montażu jaki i miejsce zastosowania jest zbliżona do siatek z włókien poliestrowych typu PGG.

 • Kompozytowe siatki zaczepowe typu OKZ

   Kompozytowa siatka OKZ powstała z potrzeby rynku. Nasi technolodzy stworzyli siatkę wykonaną z włókien szklanych a wyglądem i zastosowaniem przypominającą górniczą siatkę zaczepową. Siatki spełniają wymagania stawiane przez normy PN-G-06011:2013-10 i PN-G-15050:1996 zarówno w zakresie siatek typu lekkiego jak i ciężkiego oraz wymagania technologiczne w zakresie wykonawstwa obudowy korytarzowej dla wyrobisk drążonych kombajnami chodnikowymi jak i przy użyciu materiałów wybuchowych. Siatki MiMesh posiadają certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

 B)KOMPOZYTOWE KOTWY GÓRNICZE

   Proponujemy nowy rodzaj kotew wykonanych z kompozytów. Kotwy te charakteryzują się niską masą, brakiem możliwości korozji. Są to kotwy żerdziowe, urabialne wykonane w dwóch typach wklejane i rozprężne. Dane techniczne:

TYP KKW18/60 KKW20/80 KKW24/100 KKR20/80
Rodzaj wklejana wklejana wklejana rozprężana
Średnica żerdzi [mm] 18 20 24 20
Nośność [kN] 60 80 100 80
Długość [mm] dowolna dowolna dowolna 50 - 90
Średnica nakrętki [mm] 65/80 65/80 65/80 65/80

Kotwy spełniają wymagania stawiane przez normy PN-G-15091 dotyczących kotw górniczych.  

Kontakt:
Jakub Cieślik
tel.: +48 32 251 87 02
E-mail: jcieslik@mas.pl

 

    6. CZĘŚCI, PODZESPOLY I MATERIAŁY DO PRODUKCJI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

    7. PROFILAKTYKA GÓRNICZA

   MAS Sp. z o.o. wraz z partnerami PCC ROKITA S.A., PCC PRODEX Sp. z o.o. oraz COMPLEX Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją klei i spoiw przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Wspólnie z jednostkami naukowymi takimi jak Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzimy systematyczne badania nad rozwojem naszych produktów i poszerzaniem gamy asortymentowej mając na względzie nowatorskie rozwiązania i nowe zastosowania.

        KLEJE

 • Dwuskładnikowe kleje poliuretanowe
 • Dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny
 • Ładunki klejowe

        SPOIWA DO ZASTOSOWAŃ GÓRNICZYCH

 • Spoiwa cementowo-mineralne
 • Spoiwa anhydrytowe
 • Mambrany elastyczne

Kontakt:

Krzysztof Anton

tel.: tel.kom.: 607 687 268

E-mail:

Top