Logo MAS

Featured

Łoża anty-udarowe DvB

Placeholder

Antyudarowe Łoże DvB - kompensacja energii kinetycznej opadającego materiału na stacjach przesypowych.

  Przesypy są szczególnie ważnym ogniwem w procesie transportu przenośnikowego. Znaczne punktowe obciążenia stawiają wysokie wymagania w stosunku do urządzeń stosowanych na przesypach. Zestawy krążnikowe, nawet gęsto zabudowane, nie radzą sobie skutecznie z przenoszeniem obciążeń pochodzących od spadającego materiału transportowanego. Prowadzi to do uszkodzeń, wypadania krążników, a w rezultacie do często spotykanych rozcięć wzdłużnych taśmy przenośnikowej, narażając na niepożądane przestoje w produkcji i trudne do oszacowania koszty dodatkowe. Rozwiązaniem powyższych problemów jest Łoże Antyudarowe DvB. Szczególne rozwiązania konstrukcyjne Łoża Antyudarowego DvB zapewniają efektywną kompensację energii kinetycznej opadającego urobku, a układ zawieszeń do konstrukcji przenośnika gwarantuje stabilność przesypu i prawidłowe prowadzenie taśmy przenośnikowej.

Łoże Antyudarowe Dvb - zdjęcie 2

 Łoże Antyudarowej DvB – folder reklamowy

 Jako wyłączny przedstawiciel na terytorium Polski firmy DvB-AF s.r.o. informujemy, że Łoże Antyudarowe DvB oraz Ślizgowa Listwa Antyślizgowe DvB uzyskały prawo ochronne na wzór użytkowy.

 

Kontakt:

tel.: +48 607 687 567

E-mail:

tel.: +48 607 687 553

E-mail:

Top