Logo MAS

Featured

Spoiwa do zastosowań górniczych

Placeholder

Spoiwa cementowo – mineralne

    Oferujemy szeroką gamę spoiw cementowo-mineralnych przeznaczonych do stosowania w metanowych i niemetanowych podziemnych zakładach górniczych, w pomieszczeniach o stopniu zagrożenia wybuchem metanu ,,a”, ,,b” i ,,c” oraz w pomieszczeniach o stopniu ,,A” i ,,B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

W ofercie posiadamy spoiwa cementowo mineralne o oznaczeniach: TSM-15; TSM-45; TSM-70; TSM-70K; TSM-WM oraz PROMOBET.

   W zależności od typu, spoiwa mogą być stosowane do wypełniania pustek nad obudową wyrobisk, likwidowania wolnych przestrzeni poza obudową wyrobisk, uszczelniania wyrobisk korytarzowych, wypełniania zer podsadzkowych, budowy pasów izolacyjnych i podsadzkowych, torkretowania wyrobisk górniczych, powiązania obudowy z górotworem, budowy tam przeciwwybuchowych, wypełniania worków w wykładce mechanicznej, mocowania żerdzi kotwi jak również napraw konstrukcji i budowli betonowych.

    Spoiwa posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,,B”, Atesty Higieniczne oraz Oceny Toksyczności i Szkodliwości, których wydanie poprzedzone było przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych badań w akredytowanych jednostkach badawczych.

Spoiwa anhydrytowe

Oferujemy spoiwa anhydrytowe przeznaczone do stosowania w metanowych i niemetanowych podziemnych zakładach górniczych, w pomieszczeniach o stopniu zagrożenia wybuchem metanu ,,a”, ,,b” i ,,c” oraz w pomieszczeniach o stopniu ,,A” i ,,B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

W ofercie posiadamy dwa rodzaje spoiw anhydrytowych o oznaczeniach TSM-A2 oraz TSM-A30. Są to materiały przeznaczone do torkretowania wyrobisk górniczych, budowy i uszczelniania tam izolacyjnych, wypełniania pustek w górotworze, wykonywania izolacyjnych pasów podsadzkowych oraz uszczelniania stropu i ociosu wyrobisk. Spoiwo TSM-A2 charakteryzuje się dużą wydajnością przy małej wytrzymałości na ściskanie. TSM-A30 jest natomiast materiałem o dużej wytrzymałości na ściskanie.

Spoiwa posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,,B”, Atesty Higieniczne oraz Oceny Toksyczności i Szkodliwości, których wydanie poprzedzone było przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych badań w akredytowanych jednostkach badawczych.

 

Kontakt:

tel.: +48 607 687 285

E-mail:

Top