Logo MAS

Featured

Polityka jakości

Placeholder

   Firma MAS Sp. z o.o. jako firma handlowo-produkcyjna - stawia, od samego początku istnienia, na jakość usług i zadowolenie klientów. W tym celu stwarza warunki ułatwiające podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, ciągle poprawia organizację i jakość pracy. Stosowanie zasad Systemu Zarządzania Jakością stanowi o wiarygodności i konkurencyjności spółki, przyczynia się do jej rozwoju i końcowego sukcesu. Prowadzone przez Spółkę działania są bardzo elastyczne i dostosowane do indywidualnych preferencji i wymagań odbiorców .

    Od 1997 roku gwarancją skutecznego zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów jest wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO.

    W związku ze specyfiką wytwarzanych jak i sprzedawanych wyrobów obowiązują różnorodne certyfikaty.

    W zakresie działalności handlowej – obrót metalami kolorowymi i wyrobami stalowymi MAS Sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający spełnianie przez system zarzadzania jakością wymagań normy EN ISO 9001-2009.

    W zakresie projektowania produkcji, montażu, sprzedaży , serwisu i remontu sprężarek Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001-2009 oraz PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 zharmonizowanej z dyrektywą 2014/34/UE.

   W zakresie dystrybucji wyrobów papierniczych w Spółce wdrożono standardy FSC® zgodne z/ FSC-STD-40-004 V2-1.

Certyfikaty do pobrania:

OBAC ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

OBAC SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 BUREAU VERITAS 

Top