Logo MAS

Featured

Dział Współpracy z Producentami Maszyn

Placeholder

  Dział Współpracy z Producentami Maszyn w ramach określonych grup towarowych realizuje dostawy materiałów oraz podzespołów do produkcji maszyn i urządzeń kierowanych do przemysłu górniczego oraz jego zaplecza.

  Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu rozszerzyliśmy zakres naszej działalności o współpracę z przemysłem energetycznym w zakresie dostaw towarów i urządzeń do produkcji odżużlaczy zgrzebłowych.

   W oparciu o specyfikę realizowanych kontraktów wdrożyliśmy dystrybucję ścierniw mineralnych i metalicznych przeznaczonych do czyszczenia strumieniowego oraz osprzętu i akcesoriów do urządzeń śrutowniczych.

  Kooperację z przemysłem budowlanym rozszerzyliśmy o dostawy materiałów do betonów posadzkowych wraz z doradztwem technicznym. Obok tradycyjnego zbrojenia rozproszonego, wprowadziliśmy nowe technologie w postaci innych włókien, w tym kopolimerowych. Jesteśmy dostawcą dodatków do betonów, w szczególności posypek utwardzających i impregnatów.

  Uznanie naszych Klientów zdobyliśmy m.in. dzięki oferowaniu towarów zgodnie z obowiązującymi normami, posiadającymi wymagane świadectwa i certyfikaty.

 

 

Kontakt:

tel.: +48 32 728 69 28; 607 687 533

E-mail:

Top