Logo MAS

Featured

Systemy CEN-TRAX

Placeholder

Zestawy CEN-TRAX® – prowadzenia taśmy przenośnikowej.

Schodzenie taśmy przenośnikowej z osi trasy przenośnika jest częstym zjawiskiem w transporcie taśmowym. Jest to uciążliwy problem, którego wynikiem jest obsypywanie się transportowanego materiału, uszkodzenie taśmy, konstrukcji przenośnika taśmowego, a przede wszystkim awaryjne postoje w produkcji. Zestaw CEN-TRAX® szybko i skutecznie wprowadza taśmę z powrotem na właściwy tor. CEN-TRAX® ma zastosowanie na górnym i dolnym ciągu taśmowym, także na przenośnikach rewersyjnych. Wykonanie w wersji ATEX umożliwia zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

Zestaw CEN-TRAX Rolka naprowadzająca CEN-TRAX

 

Film Zestaw CEN-TRAX

 Zestawy CEN-TRAX – folder reklamowy

 

Jako wyłączny przedstawiciel na terytorium Polski firmy TBK Group B.V. informujemy, że Systemy CEN-TRAX® podlegają ochronie patentowej, a nazwa CEN-TRAX® jest zastrzeżonym znakiem towarowy.

 

Kontakt:

tel.: +48 607 687 567

E-mail:

tel.: +48 607 687 553

E-mail:

Top