Branża Przemysłowa

  1. MAS
  2. Branża Przemysłowa

Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Górniczych powstał w 2006 roku. Główną jego działalnością jest produkcja górniczych agregatów sprężarkowych w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Produkowane w zakładzie agregaty o mocy od 22 do 110kW i wydajnościach od 3,4 do 18,5m³/min., wykorzystywane są do zasilania rurociągów kopalnianych, wszelkich urządzeń pneumatycznych, systemów mgłowych oraz instalacji wodno-powietrznych stosowanych w kombajnach.