Polityka jakości

  1. MAS
  2. Polityka jakości

Polityka jakości

Powodzenie MAS Sp. z o.o. zależne jest od zadowolenia Klientów. Spółka deklaruje stałą i przyjazną współpracę z klientami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz deklaruje, że najważniejsze cele jej działalności to:

Uzyskanie zaufania Klientów, poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2015 i innych mających zastosowanie aktów prawnych.

Zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych Klientów poprzez elastyczność w postępowaniu oraz dostosowanie wyrobów i usług MAS Sp. z o.o. do ich wymagań i oczekiwań, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki, minimalizację reklamacji oraz stałe ich monitorowanie.

Zadowolenie Klientów z terminowych dostaw wyrobów zgodnych z ustalonymi wymaganiami jakościowymi i prawnymi oraz gwarantowanie wieloletniej obsługi serwisowej.

Utrzymanie i doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością poprzez okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów, ocenę efektów działania oraz ciągłe doskonalenie, zmniejszanie zagrożeń i wykorzystanie szans dla Spółki.

Włączenie wszystkich pracowników MAS Sp. z o.o. w stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością, pogłębianie i utrzymywanie w pracownikach przekonania o ich wpływie i odpowiedzialności za jakość realizowanych usług oraz identyfikowanie się pracowników z celami jakościowymi Firmy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez system szkoleń, optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz dostosowanie wyposażenia technicznego do potrzeb Klientów, badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia kluczowych stron zainteresowanych.

Zarząd MAS Sp. z o.o. deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów oraz stworzenie możliwości by każdy pracownik znał, rozumiał oraz realizował cele i zadania wynikające z niniejszej polityki oraz systemu zarządzania jakością.

Od 1997 roku gwarancją skutecznego zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów jest wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO.

W związku ze specyfiką wytwarzanych jak i sprzedawanych wyrobów obowiązują różnorodne certyfikaty.

W zakresie działalności handlowej – obrót metalami kolorowymi i wyrobami stalowymi MAS Sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający spełnianie przez system zarzadzania jakością wymagań normy EN ISO 9001-2015.

W zakresie projektowania produkcji, montażu, sprzedaży , serwisu i remontu sprężarek Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001-2015 oraz PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 zharmonizowanej z dyrektywą 2014/34/UE.

W zakresie dystrybucji wyrobów papierniczych w Spółce wdrożono standardy FSC® zgodne z/ FSC-STD-40-004 V3-0.

Firma MAS Sp. z o.o. jako firma handlowo-produkcyjna – stawia, od samego początku istnienia, na jakość usług i zadowolenie klientów. W tym celu stwarza warunki ułatwiające podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, ciągle poprawia organizację i jakość pracy. Stosowanie zasad Systemu Zarządzania Jakością stanowi o wiarygodności i konkurencyjności spółki, przyczynia się do jej rozwoju i końcowego sukcesu. Prowadzone przez Spółkę działania są bardzo elastyczne i dostosowane do indywidualnych preferencji i wymagań odbiorców .