Strategia podatkowa

  1. MAS
  2. Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązani jesteśmy do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej, czyli zestawu informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania.