Jazda ludzi w wyrobiskach górniczych wyciąg linowo-taśmowy

 1. MAS
 2. Produkty dla górnictwa
 3. Jazda ludzi w wyrobiskach górniczych wyciąg linowo-taśmowy

Jazda ludzi w wyrobiskach górniczych wyciąg linowo-taśmowy

W podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych nie ma uniwersalnego środka transportu ludzi i materiałów z uwagi na specyficzne warunki każdej kopalni. W wyrobiskach nachylonych jazda ludzi często realizowana jest kolejkami podwieszanymi lub spągowymi, które jednak nie wszędzie można zainstalować. W wielu pochylniach jedyną możliwością jest dojście pieszo do miejsca pracy. Odpowiedzią na oczekiwania środowiska górniczego jest wdrożenie przez firmę MAS Spółka z o.o. wyciągu linowo – taśmowego typu PVL 2 do przewozu załogi, głównie w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych o nachyleniu do 25°. Został on wykonany w oparciu o ścisłe obliczenia, wyposażony w wielokrotne systemy zabezpieczenia, odpowiadające restrykcyjnym wymogom bezpieczeństwa transportu osób w podziemiach kopalń. Wyciąg PVL 2 uzyskał dopuszczenie WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych jako jedyne w Polsce urządzenie samoobsługowe. Przewożone osoby nie potrzebują do obsługi specjalnych kwalifikacji. Eksploatacja wyciągu odbywa się w obu kierunkach. Wyciąg może przywołać każda osoba przyciskiem umieszczonym na obudowie chodnikowej. Obsługującym jest osoba, która usiądzie na miejscu znajdującym się najbliżej pulpitu sterowniczego. Istotnym argumentem dla użytkowników są niewysokie koszty inwestycji, jak również mało skomplikowane rozwiązania techniczne urządzenia, nie wymagające tworzenia specjalistycznych brygad, zajmujących się montażem i utrzymaniem systemu. Czas montażu wyciągu zajmuje 4-osobowej brygadzie na czterech zmianach ok. 1 tygodnia, więc urządzenie może być w każdej chwili zdemontowane (np. po zakończeniu eksploatacji ściany) i zabudowane w innym miejscu wg potrzeb kopalni. Maksymalna długość wyciągu wynosi 1200 m i jest to długość optymalna z punktu widzenia czasu przewozu osób. Przy dłuższych trasach dojścia zaleca się przesiadkę załogi na drugi wyciąg. Wyciągi mogą być również wyposażone w stacje pośrednie.

W roku 2008 pierwsze urządzenie o długości 261 m zostało zainstalowane w KW S.A. KWK Rydułtowy – Anna w przekopie transportowym E1 o nachyleniu 24°.

Zakres stosowania

 • Silnik: 30 kW
 • Długość trasy: do 1200 m
 • Transport w pozycji siedzącej: TAK
 • Transport jednorazowy: do 25 osób
 • Napięcie zasilania: 500 V i/lub 1000 V
 • Wyrobiska: prostoliniowe o nachyleniu do 25o
 • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: TAK

Zalety

 • niskie koszty eksploatacji
 • stała prędkość jazdy – 2 m/s
 • prostota montażu i demontażu
 • prowadzenie jazdy ludzi bez obsługi stałej
 • skrócenie czasu dojścia załogi do miejsca pracy
 • wsiadanie i wysiadanie załogi na dworcach osobowych przy zatrzymanym urządzeniu
 • współpraca z innymi urządzeniami transportowymi w jednym wyrobisku (np. z kolejką spalinową podwieszaną)
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania wyciągu poprzez łatwą zmianę miejsca instalacji w miarę postępu robót

ZGARNIACZE CZOŁOWE funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, m.in. zgarniacze nabębnowe, zgarniaki doczołowe, skrobaki, skrobacze, zdzieraki, ścieraki.