Praca w MAS

  1. MAS
  2. Praca w MAS

Kariera

Spółka MAS to dynamicznie rozwijająca się firma – duża i nowoczesna organizacja skutecznie realizująca funkcje handlowo- produkcyjne na różnych płaszczyznach gospodarki. Ludzie to JEJ siła.

Dla wielu obecnych kierowników i dyrektorów praca w firmie MAS Sp. z o.o. to był początek drogi. Zaczynało się niewinnie, po prostu – pierwsza, druga praca – pierwsza szansa, pierwsza odpowiedzialność. Wielu z nich odkryło w sobie predyspozycje i umiejętności o których istnieniu nie miało dotychczas pojęcia. Poczuli, że to dobre miejsce na zawodową realizacje. Opłaciło się. Zostali.

Czy to nie jest najlepsza rekomendacja?

Praca zawsze będzie pracą – taka prawda ale NIE MUSI być nieszczęściem a kolega z biurka obok NIE MUSI być uczestnikiem wyścigu szczurów, może być kolegą. Czasem bardzo dobrym i cennym nawet kiedy praca się kończy…

Czujesz, że stać Cię na więcej ? Spróbuj. Niczym nie ryzykujesz!

Dajemy Ci szansę – nie zmarnuj jej!

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:  RODO) podajemy następujące informacje:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MAS Sp. z o.o.  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 42.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył pracownika nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mas.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

a. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22  kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

b. jeżeli wyrazi Pan/Pani na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane także: w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wypełnienia niniejszej ankiety.

4. Czy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowiska, w tym kierownicze. Podanie danych osobowych, które nie wynikają z przepisów jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

5. Komu możemy przekazać Pana/Pani dane osobowe

Pana/Pani dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom,   za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu).

6. Jakie są Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Pana/Pani prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO.

7. Gdzie można wnieść skargę wobec przetwarzania Pana/Pani danych

Gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8. Czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Tam gdzie Pan/Pani wyraził/ła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

9. Czy Pana/Pani dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą także poddawane profilowaniu.

10. Dobrowolna zgoda

Wyrażam dobrowolnie zgodę na:

  • Przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie rekrutacyjnej w celu realizacji procesu rekrutacji.
  • Przetwarzanie moich danych osobowych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych odbywających się w terminie trzech miesięcy od daty wypełnienia niniejszej ankiety

Ankieta Rekrutacyjna

Wypełnienie poniższej ankiety i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest jednoznaczne ze złożeniem oferty pracy. Po zakończeniu procesu rekrutacji niniejszy dokument ulegnie zniszczeniu.

Dane Kandydata

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.

Wykształcenie

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole

Kwalifikacje zawodowe

Wypełnij to pole
22 - 1 = ?
Wpisz wynik równania aby kontynuować
You need to agree with the terms to proceed
You need to agree with the terms to proceed