Wentylator lutniowy

Wentylatory WLE-800Lt, WLE-800Lt/1 przystosowane są do odrębnej wentylacji wyrobisk górniczych i stosowania w podziemnych zakładach górniczych jako wentylacja pomocnicza w procesie przewietrzania wyrobisk ślepych w systemie wentylacji ssącej lub tłoczącej z dopływem powietrza czystego oraz zapylonego. Przeciwwybuchowa konstrukcja wentylatorów pozwala stosować je w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczanych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ponadto mogą być stosowane w warunkach I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego. Wentylatory stanowią urządzenie Grupy I, kategorii M2. Przy zastosowaniu dodatkowych siatek zabezpieczających istnieje możliwość współpracy wentylatora z urządzeniami klimatyzacyjnymi i odpylającymi. Nominalna średnica wentylatora umożliwia jego bezpośrednie podłączenie do lutniociągu Dn=800mm. Dzięki wykorzystaniu króćców redukcyjnych występuje możliwość współpracy wentylatora z lutniociągami o średnicy Dn=1000mm oraz Dn=1200mm. Każdy wentylator produkcji MAS Sp. z o.o. jest wyposażony w przyłącza pomiarowe umożliwiające zabudowę czujników drgań i dokonywania pomiarów w osiach x,y,z.

Zastosowanie

  • podziemne zakłady górnicze
  • tunele drogowe
  • tunele kolejowe

Wentylator WLE 800 Lt

Wentylator WLE 800 Lt/1

Kontakt