Wiertnice ścianowe

Mobilna wiertnica ścianowa typu MWS-1-L/N jest przeznaczona do wiercenia otworów sposobem obrotowym w wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (urządzenie grupy I kategorii M2, certyfikat zgodności z dyrektywą ATEX nr OBAC 19 ATEX 0327X). Wiertnica umożliwia wykonywanie otworów o maksymalnej średnicy 220mm (pełnym przekrojem lub przez rozwiercanie) w spągu, ociosach jak i stropie w skałach miękkich i średnio twardych.

Bezpieczeństwo

 • usprawnienie wiercenia wraz z podniesieniem jego wydajności przy likwidacji obwałów (profilaktyki przeciwobwałowej) poprzez wyeliminowanie ręcznego sprzętu a co za tym idzie, przebywanie pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie ociosu i stropu ścianowego
 • odsunięcie pracownika od miejsca wiercenia otworu w bardzo dużym stopniu zmniejsza ryzyko wypadku z przyczyny oberwania się skał ze stropu i ociosu – wręcz go eliminuje

Zastosowanie

 • wiercenie otworów do osadzania w nich obudowy prostej do rozmiarów V36, wiercenie otworów do robót strzałowych
 • wiercenie otworów pod zabudowę kotew
 • wiercenie otworów iniekcyjnych
 • wiercenie otworów geologiczno-rozpoznawczo-technologicznych

Atuty

 • Przebywanie operatora podczas obsługi wiertnicy w bezpiecznym miejscu – w polu obchodowym
 • bezkolizyjne współdziałanie wiertnicy i przenośnika taśmowego podczas ich pracy
 • możliwość odsunięcia wiertnicy (bez demontażu) w pole obchodowe sekcji, w przypadku przejazdu kombajnu
 • łatwość i dostępność podłączenia do medium zasilającego – emulsji hydraulicznej
 • możliwość precyzyjnego wykonania otworów w ociosie, stropie i spągu
 • usprawnienie i skrócenie procesu zabezpieczenia miejsca obwału

Układ jezdny i podporowo-rozporowy

Układ jezdny umożliwia przesuwanie wiertnicy na saniach, które ślizgiem wspierają się na przenośniku i obejmują drabinkę sworzniową systemu posuwu kombajnu ścianowego. Układ jezdny stanowi konstrukcję spawaną i może być wykonany w dwóch odmianach:

 • przemieszczanie za pomocą napędu hydraulicznego z silnikiem hydraulicznym po drabince sworzniowej systemu posuwu EICOTRACK kombajnu ścianowego
 • przesuwanie ręczne

Układ podporowo-rozporowy zapewnia warunki prawidłowej i stabilnej pracy wiertnicy zabudowanej w sekcji obudowy ścianowej.