Wzmacnianie górotworu (systemy klejów do górotworu)

Oferujemy nowoczesne systemy: poliuretanowy PROMOPUR oraz organiczno-mineralny SIL-PUR 80 dostosowane parametrycznie do całego spektrum wymagań stawianych przez górnictwo węgla kamiennego, metali nieżelaznych i tunnelingu. Systemy przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchem gazu i stopniu A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Klej poliuretanowy

System przeznaczony jest do uszczelniania i wzmacniania (konsolidacji) spękanego górotworu, zatrzymywania wypływów wody i gazów w warunkach występowania suchych i wilgotnych oraz zawodnionych silnie rozluźnionych skał i pokładów węgla.

Możliwy do stosowania przez iniekcję do spękań i porów skał i pokładów węgla. Może być stosowany także do uszczelniania i klejenia konstrukcji budowlanych. Klej powstaje przez zmieszanie ze sobą jego komponentów (A i B) w proporcji objętości 1:1. Komponent A, to mieszanina polioli polieterowych z dodatkiem środków pomocniczych; Komponent B, to polimeryczny diizocyjanian metylenodifenylu (mieszanina izomerów i homologów diizocyjanianu 4,4’-metylenodifenylu). Czasy startu i końca reakcji w bardzo szerokim zakresie (15s – 960s). Wytrzymałość na ściskanie do 105 MPa. Temperatura reakcji poniżej 130º C.

Klej silikatowy (organiczno – mineralny)

System przeznaczony jest do stosowania go przez iniekcję w celu uszczelniania, wzmacniania i konsolidacji spękanego górotworu w warunkach występowania suchych, wilgotnych i zawodnionych rozluźnionych skał i pokładów węgla.

Może być stosowany także do uszczelniania i klejenia konstrukcji budowlanych. Klej powstaje przez zmieszanie ze sobą jego komponentów (SIL – PUR 80–KOMPONENT A i SIL – PUR 80-KOMPONENT B) w proporcji objętości 1:1. Zalecany także do wzmacniania nasypów ziemnych, skarp, gruzowisk, głębokich wykopów, tuneli kanalizacyjnych. Może być zastosowany do wzmacniania, konsolidacji i uszczelniania piaskowców, dolomitów, granitów i skał wapiennych w budownictwie tunelowym.

Ładunki poliuretanowe do wklejania kotwi drewnianych

Ładunki klejowe LP-2 przeznaczone są do wklejania kotew urabialnych (w tym drewnianych), do uszczelniania górotworu bez konieczności stosowania sprzętu iniekcyjnego, do wzmacniania i konsolidacji skał w ociosach, spągach i stropach wyrobisk górniczych.

Ładunki klejowe LP-2, to dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Poszczególne jego składniki pozostają rozdzielone do czasu wymieszania ich w otworze, w którym umieszcza się kotew. Otoczki z komponentami kleju umieszczone są jedna w drugiej. Kompletny ładunek, to laska foliowa, najczęściej o średnicy Ø 24 mm ÷ Ø 46 mm i długościach od 300 mm do 600 mm, zgrzana termicznie na obydwu końcach. Mogą być stosowane w środowisku suchym, wilgotnym i zawodnionym. Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b”, „c” zagrożenia wybuchem gazu i stopniu A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Ładunki poliestrowe do wklejania kotwi

Ładunki klejowe mają zastosowanie do wklejania obudowy kotwowej z zastosowaniem żerdzi stalowych. Ładunki produkowane są w dwóch podstawowych typach charakteryzujących się różnym czasem żelowania.

» WW – Ładunki (wolnowiążące) o długim czasie żelowania (zasadniczo do 240 [s]). Dla rozróżnialności produktu laska kleju oznakowana jest kolorem zielonym (nadruk na folii, lub otoczka żebrowana hamulca, lub nadruk na opakowaniu). Końcowy czas żelowania w zależności od oczekiwań użytkownika – może wynosić maksymalnie do 10 min.

» SW – Ładunki (szybkowiążące) o krótkim czasie żelowania (do 90 [s]). Dla rozróżnialności produktu laska kleju oznakowana jest kolorem czerwonym (nadruk na folii, lub otoczka żebrowana hamulca, lub nadruk na opakowaniu).

W każdym z wyżej wymienionych typów klejów produkowany jest typoszereg długości ładunków (od 300 mm do 600 mm) i typoszereg średnic ładunków (od 20 mm do 36 mm). Dopuszcza się możliwość produkcji lasek kleju o innych wymiarach, ustalonych z użytkownikiem. Ładunki kleju, to dwuskładnikowy klej poliestrowy, gdzie poszczególne jego składniki pozostają rozdzielone do czasu wymieszania ich w otworze, w którym umieszcza się kotew. W zewnętrznej powłoce foliowej zamkniętej z obydwu końców elementem metalowym umieszczona jest mieszanina żywiczno–krzemionkowa. Drugi komponent – utwardzacz (inicjator reakcji) – zamknięty jest w szklanej rurce umieszczonej wewnątrz wypełnionej powłoki foliowej.

Nośność wklejonej kotwy na ładunku WW 24×450:
• dł. wklejenia 450 mm – 200 kN – wysunięcie żerdzi
• dł. wklejenia 900 mm – 450 kN – zerwanie żerdzi