Membrana podatna

Membrana podatna MSM to spoiwo elastyczne przeznaczone do izolowania ociosów i stropów od wypływu gazów i wycieków wody.

Informacje:

  • spoiwo dwukomponentowe przeznaczone jest do izolowania ociosów i stropów od wypływu gazów i wycieków wody
  • spoiwo tworzy elastyczną powłokę, zapobiegającą wypływom wody i gazu
  • zabezpiecza skały przed wietrzeniem i kruszeniem
  • uszczelnia tamy izolacyjne i wentylacyjne
  • zabezpiecza przed korozją, tworząc powłokę nakładaną bezpośrednio na górotwór lub warstwę torkretu
  • natrysk odbywa się specjalistycznym agregatem mieszająco-pompującym typu P-1 o napędzie pneumatycznym produkcji MAS Sp. z o.o.
  • membrana MSM pozytywnie przeszła próby ruchowe w warunkach dołowych kopalń rudy miedzi w warunkach szczególnie trudnych: zawilgocenie, wydzielanie się gazów oraz w kopalniach węgla kamiennego jako dodatkowa warstwa izolacyjna nakładana na torkret