Spoiwa cementowo-mineralne i anhydrytowe

Spoiwa cementowo – mineralne przeznaczone do zabezpieczania wyrobisk górniczych.

Dla wszystkich rodzajów spoiw został wydany Certyfikat na znak bezpieczeństwa B, zezwalający na stosowanie produktu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

Zakres stosowania

 • torkretowanie wyrobisk
 • budowa tam przeciwwybuchowych i izolacyjnych
 • uszczelnianie wyrobisk
 • wypełnianie pojemników w wykładce mechanicznej

Rodzaje

 • Spoiwa systemu TSM-15; 45, 70, 70F
  spoiwa o docelowej wytrzymałości na ściskanie od 15 do 70 MPa przeznaczone do torkretowania
  wyrobisk górniczych. Spoiwo TSM-70F posiada w swoim składzie dodatkowo włókna
  kompozytowe, które stanowią zbrojenie rozproszone dla nałożonej warstwy spoiwa.
 • Spoiwo TSM-WM
  spoiwo przeznaczone jest szczególnie do wypełniania pojemników w wykładce mechanicznej.
  Może być również stosowane do wykonywania izolacyjnych i ochronnych pasów podsadzkowych.
 • Spoiwo PROMOBET
  spoiwo przeznaczone do budowy tam wentylacyjnych i przeciwwybuchowych.
  Spoiwa systemu TSM-A2 i A30
  spoiwa na bazie anhydrytu do torkretowania i uszczelniania wyrobisk górniczych oraz budowy
  tam izolacyjnych.