Okładzina ceramiczna FLEX-LAG® WELD-ON™

Zastosowanie okładziny ceramicznej FLEX-LAG® WELD-ON™ eliminuje zjawisko poślizgu bębnów w stacjach napędowych. Dzięki zdecydowanie większemu współczynnikowi tarcia w stosunku do powierzchni stalowych i tradycyjnych okładzin gumowych, gładkich i profilowanych, skutkuje poprawą bezpieczeństwa i efektywności pracy przenośnika, zwiększając znacząco żywotność taśmy przenośnikowej i całego napędu. Współczynnik tarcia μ jest kilkukrotnie wyższy od współczynnika tarcia dla powierzchni stalowej i gumowej bębna. Jego wartość zależna jest od warunków pracy okładziny ceramicznej:

Warunki Współczynnik tarcia μ dla okładziny ceramicznej Flex-Lag®
Suche 0,74 – 0,83
Mokre 0,48 – 0,78
Mokry muł 0,42 – 0,51

Dla porównania współczynnik tarcia w warunkach suchych dla bębnów stalowych wynosi 0,25

Paski okładziny ceramicznej spawane są bezpośrednio do powierzchni stalowej bębna. Elementy ceramiczne zwulkanizowane są trudnopalnym kauczukiem z nośnym elementem stalowym. Długości pasków z okładziną ceramiczną dostosowane są do szerokości bębna. Ilość pasków uzależniona jest od średnicy bębna. Pasek okładziny wyposażony jest w jednostronnie zawulkanizowane płytki ceramiczne z brodawkowymi występkami.

Zakres stosowania

 • Prędkość taśmy: do 5,4 m/s
 • Szerokość przenośnika: od 450 do 1800 mm
 • Średnica bębna: od 400 mm
 • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy lub rewersyjny
 • Rodzaj połączeń taśmy przenośnikowej: wulkanizacja, klejenie, wybrane prawidłowo wykonane połączenia mechaniczne
 • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

 • obniżenie poboru mocy przenośnika
 • poprawa odprowadzania wody i mułu
 • likwidacja poślizgu taśmy na bębnach napędowych
 • eliminacja zjawiska „zbiegania” taśmy z bębnów
 • umożliwienie synchronizacji poboru mocy silników w napędach wielobębnowych
 • obniżenie maksymalnej temperatury pracy na styku bęben – taśma przenośnikowa
 • znacząco wydłuża żywotność taśmy przenośnikowej, bębnów napędowych i całego układu napędowego
 • poprawa bezpieczeństwa i efektywności pracy w szczególności przenośników pracujących w warunkach mokrych zamulonych
 • wydłużenie trwałości ślizgowych listew antyudarowych dzięki zastosowaniu polietylenu UHMW w wierzchniej warstwie ślizgowej listwy antyudarowej