Stacje przesypowe dla górnictwa

Stacje przesypowe są szczególnie ważnym ogniwem w procesie transportu przenośnikowego. Znaczne punktowe obciążenia stawiają wysokie wymagania w stosunku do urządzeń stosowanych na przesypach. Zestawy krążnikowe, nawet gęsto zabudowane, nie radzą sobie skutecznie z przenoszeniem obciążeń pochodzących od spadającego materiału transportowanego. Prowadzi to do uszkodzeń, wypadania krążników, a w rezultacie do często spotykanych rozcięć wzdłużnych taśmy przenośnikowej, narażając na niepożądane przestoje w produkcji a co za tym idzie – trudne do oszacowania straty finansowe.

MAS Sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach stacji przesypowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb występujących w najcięższych warunkach m.in. kopalń węgla kamiennego. W celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk, uszkodzenia taśm przenośnikowych, zmniejszenie zjawiska rozbijania grubego sortymentu transportowanego materiału w stacjach przesypowych stosowane są ANTYUDAROWE STOŁY PRZESYPOWE. W celu ukierunkowania strugi transportowanego materiału do stacji przesypowych dostawiane są ZSUWNIE PROSTE i SKRĘTNE. Zastosowanie SYSTEMÓW CZYSZCZĄCYCH TAŚMY PRZENOŚNIKOWE MAS 830 NG-1 i SYSTEMU CZYSZCZĄCEGO WP MAS pozwala na zredukowanie pracowników obsługi stałej. ZESTAWY DO NAPROWADZANIA TAŚM CEN-TRAX mają za zadanie utrzymywanie prawidłowego toru biegu taśmy. PRZESYP WZMOCNIONY WAMAS gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę.

Zakres stosowania

  • Prędkość taśmy: do 4 m/s
  • Szerokość przenośnika: od 1000 do 1600 mm
  • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy lub rewersyjny
  • Rodzaj połączeń taśmy przenośnikowej: wulkanizacja, klejenie, prawidłowo wykonane połączenia mechaniczne
  • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

  •  redukcja pracowników obsługi stałej na przesypach – przesyp bezobsługowy
  • projekt i wykonanie zgodnie z warunkami występującymi w miejscu zastosowania
  • niezawodność potwierdzona wieloletnim okresem eksploatacji w najtrudniejszych warunkach

STACJE PRZESYPOWE funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, m.in. przesypy.