Zgarniacze montowane na bębnie

Zgarniacze montowane na bębnie zrzutowym służą do oczyszczania taśmy jeszcze w przesypie. Powstające ściery trafiają na kolejny poziom razem z transportowanym materiałem.

SYSTEMY CZYSZCZĄCE TAŚMY PRZENOŚNIKOWE funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, m.in. zgarniacze, zgarniaki, skrobaki, skrobacze, zdzieraki, ścieraki.