Zgarniacz podtaśmowy MAS® 830 NG-1

Pojedyncze wkłady poliuretanowe gwarantują stałe, dokładne dopasowanie wkładów czyszczących do powierzchni taśmy, zapewniając wysoką skuteczność czyszczenia i właściwą ochronę okładzinie nośnej taśmy. W celu idealnego dopasowania do taśmy, każde ostrze czyszczące z osobna ma możliwość wykonywania obrotów wokół wyznaczonej osi, przy czym kąt bezpiecznego (dla taśmy) obrotu kontrolowany jest przez zastosowanie w budowie wkładów czyszczących nierozłącznych ograniczników. Ostrza zgarniaczy podtaśmowych zakończone są twardym spiekiem co znacznie wydłuża okresy pomiędzy kolejnymi wymianami wkładów.

Kształt wkładów czyszczących i właściwości spieku zostały tak dobrane, aby pozwalały na współpracę z taśmami klejonymi, wulkanizowanymi, łączonymi zamkami mechanicznymi. Istotnym atutem zgarniaczy podtaśmowych MAS® 830 NG-1 jest zupełna eliminacja połączeń gwintowanych układu regulacji co z uwagi na cechy lokalnego środowiska, w którym zgarniacze pracują zdecydowanie ułatwia ich serwisowanie i obsługę. Sama wymiana wkładów czyszczących nie wymaga demontażu zgarniaczy, a specyfika zabudowy zawsze gwarantuje prawidłowe ustawienie względem taśmy bez przeprowadzania dodatkowych regulacji.

Zgarniacze czołowe MAS® 830 NG-1 i podtaśmowe MAS® 830 NG-1 różnią się od siebie jedynie zastosowanymi wkładami czyszczącymi – pozostałe elementy są takie same. Po zamianie wkładów czyszczących istnieje możliwość zabudowania zgarniacza czołowego jako zgarniacz podtaśmowy lub odwrotnie.

Zakres stosowania

  • Prędkość taśmy: do 4 m/s
  • Szerokość przenośnika: od 400 do 2000 mm
  • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy
  • Rodzaj połączeń taśmy przenośnikowej: wulkanizacja, klejenie, prawidłowo wykonane połączenia mechaniczne
  • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

  • szybka i prosta obsługa serwisowa
  • możliwość wymiany pojedynczych wkładów bez konieczności demontażu pozostałych
  • niewielkie gabaryty pozwalające na zabudowę zgarniacza na każdym przenośniku taśmowym
  • podzespoły szybkozużywające się wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie
  • unifikacja części zamiennych – te same podzespoły dla zgarniaczy czołowego oraz dla podtaśmowego

ZGARNIACZE PODTAŚMOWE funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, m.in. zgarniacze, zgarniaki, skrobaki, skrobacze, zdzieraki, ścieraki.