Zgarniacz podtaśmowy R-Type®

Zbudowany jest z niezależnie pracujących wkładów elastycznych stóp z łopatkami z twardego spieku o wysokiej odporności na ścieranie z funkcją gwarantującą właściwie dopasowanie każdej łopatki czyszczącej do powierzchni taśmy. Bezstopniowa siła docisku elementów czyszczących do taśmy przenośnika taśmowego wywołana jest przez śrubowy mechanizm napinający.

Budowa umożliwia wymianę pojedynczych zużytych łopatek czyszczących bez konieczności demontażu zgarniacza i pozostałych łopatek.

Zakres stosowania

  • Prędkość taśmy: do 4 m/s (w zależności od zastosowanych łopatek
 czyszczących)
  • Szerokość przenośnika: od 450 do 1800 mm
  • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy lub rewersyjny
  • Rodzaj połączeń taśmy przenośnikowej: wulkanizacja, klejenie, prawidłowo wykonane połączenia mechaniczne
  • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

  • niewielkie gabaryty pozwalające na zabudowę zgarniacza na każdym przenośniku taśmowym
  • podzespoły szybkozużywające się wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie
  • możliwość wymiany pojedynczych łopatek czyszczących bez konieczności demontażu zgarniacza i pozostałych łopatek

ZGARNIACZE PODTAŚMOWE funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, m.in. zgarniacze, zgarniaki, skrobaki, skrobacze, zdzieraki, ścieraki.