Taśmy przenośnikowe tkaninowo – gumowe wieloprzekładkowe

W swojej ofercie posiadamy taśmy ogólnego zastosowania, taśmy odporne na temperatury, taśmy trudnozapalne i taśmy trudnopalne.

Każda taśma przenośnikowa tkaninowo – gumowa, składa się z rdzenia 2, 3, 4 lub 5 przekładkowego, wykonanego z tkaniny typu EP poliestrowo-poliamidowej (E – poliester po osnowie, P – poliamid po wątku) pokrytej międzyprzekładkową mieszanką frykcyjną, gumowych okładek nośnej i bieżnej oraz obrzeży o minimalnej grubości 2+2 [mm]. Wytrzymałość wzdłużna taśm w zakresie od 630 do 3150 kN/m, szerokość od 650 do 2000 mm. Istnieje możliwość wmontowania w rdzeń taśmy lub w okładki transponderów typu TRID-03, będących elementem systemu monitorującego taśmę, który ma na celu identyfikację i/lub kontrolę taśmy

Taśmy uzyskały dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach do stosowania
w podziemnych zakładach górniczych.

Zakres stosowania

 • Przemysł górniczy podziemny, odkrywkowy, mineralny
 • Przemysł energetyczny, hutniczy, chemiczny i papierniczy
 • Inne sektory przemysłu

Oferta taśm obejmuje

 • taśmy zwykłe (ogólnego przeznaczenia), klasa okładek H, D, L.
  Przeznaczone są do transportu odbywającego się w środowisku o temperaturze w zakresie od -25 C do +60 C materiałów sypkich, nadkładu, surowców mineralnych, kruszyw, materiałów w kęsach lub opakowaniach. Spełniają wymagania normy PN-EN 14890:2013-06.
  Zastosowanie:
  Kopalnie odkrywkowe, budownictwo, przemysł hutniczy, chemiczny, papierniczy, cementownie, porty, budownictwo, rolnictwo.
 • taśmy trudnozapalne, klasa okładek K.
  Przeznaczone są do pracy w obiektach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym na powierzchni.
  Spełniają wymagania norm PN-EN 14890:2013-06 oraz PN-EN 12882:2015-09.
  Zastosowanie:
  Elektrownie węglowe, elektrociepłownie, przemysł nawozów mineralnych, składy węgla.
 • taśmy odporne na ciepło, T120, T150, T180, T200
  Przeznaczone są do transportu materiałów o temperaturze powyżej 100 °C.
  Zastosowanie:
  Koksownie, huty, cementownie.
 • taśmy trudnopalne, klasa okładek L, V.
  Przeznaczone są do pracy pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego i rudy miedzi.
  Spełniają wymagania norm:
  PN-EN ISO 22721:2009 oraz PN-EN ISO 14890:2013-06 w zakresie parametrów gumy okładkowej i budowy taśm, PN-EN 14973:2016-01 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego A, B1, B2 i C2 oraz PN-EN ISO 12882:2015-09 dotyczące kategorii bezpieczeństwa 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B i 5C.
  Zastosowanie:
  Podziemne zakłady górnicze.

Kontakt