Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi ST zwykłe oraz trudnozapalne

Taśmy zbudowane są z rdzenia składającego się z ułożonych wzdłużnie linek stalowych ocynkowanych, na przemian lewo i prawoskrętnych, zawulkanizowanych w specjalnej gumie rdzeniowej oraz okładek i obrzeży gumowych.

Właściwości wytrzymałościowe taśmy zależą od średnicy i liczby linek w przekroju taśmy. Parametry okładek i konstrukcje taśm są znormalizowane i określają je normy PN-EN ISO 15236-1, -2, -3.
Klasy okładek gumowych: H, D, L, K.
Oferujemy również taśmy ST ze wzmocnieniami poprzecznymi metalowymi lub tkaninowymi.

Taśmy z linkami stalowymi przeznaczone są do transportu materiałów sypkich o szerokiej granulacji od najdrobniejszych do dużych brył w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Szczególnie przydatne na długich magistralach transportowych, gdzie wymagana jest duża odporność na wydłużanie się taśmy i tym samym jej żywotność.

Zakres stosowania

  • Przemysł wydobywczy węgla brunatnego, siarki, surowców ceramicznych
  • Transport rud surowców mineralnych o dużych rozmiarach i ostrych krawędziach

Główne zalety taśm ST w porównaniu do taśm tekstylnych:

  • większa wytrzymałość na rozciąganie przy mniejszych dopuszczalnych średnicach bębnów
  • około pięciokrotnie mniejsze wydłużenia względne, umożliwiające budowę długich przenośników
  • znacznie mniejsze wydłużenie trwałe
  • możliwość stosowania głębokiej niecki
  • większa trwałość taśm
  • niższe koszty konserwacji i napraw

Charakterystyka techniczna

  • Przeznaczone do transportu materiałów sypkich o dowolnym uziarnieniu
  • Taśmy mogą być łączone: mechanicznie, metodą wulkanizacji lub klejenia na zimno

Kontakt