Usuwanie / odprowadzanie ścierów – System czyszczący MAS

W górnictwie ze względu na ograniczone możliwości zabudowy przenośników taśmowych często występuje problem z usuwaniem / odprowadzaniem ścierów gromadzących się pod zgarniaczami. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie niezależnego, niezintegrowanego z konstrukcją przenośnika taśmowego systemu czyszczącego WP MAS. Zadaniem systemu jest skuteczne, bezobsługowe odprowadzanie ścierów z oczyszczania taśmy przenośnikowej przez zgarniacze czyszczące na taśmę przenośnika taśmowego znajdującego się poniżej.

System czyszczący WP MAS wyposażony jest w samoczynne napinanie łańcucha napędowego oraz automatyczne lub ręczne sterowanie. Ze względu na zdecydowanie mniejsze gabaryty w stosunku do obecnie stosowanych zsuwni ścierowych może być zabudowany w niemalże każdym przeznaczonym do tego miejscu.

Zakres stosowania

  • Szerokość przenośnika: od 600 do 2000 mm
  • Napięcie zasilania: 500V i/lub 1000V lub inne według indywidualnych 
 potrzeb
  • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

  • prosta, nieskomplikowana budowa
  • możliwość programowania czasu pracy i przerw pomiędzy kolejnymi cyklami (opcja)
  • montaż niezależny, bez ingerencji w konstrukcję istniejącego przenośnika taśmowego
  • niezawodność potwierdzona wieloletnim okresem eksploatacji w warunkach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach górniczych