Zsuwnie WAMAS

Zsuwnie WAMAS należące do urządzeń pomocniczych służą do ukierunkowania strugi opadającego materiału w osi przenośnika odbierającego. Powierzchnia po której zsuwa się materiał wyłożona jest wykładką segmentową z blachy trudnościeralnej. Konstrukcja wsporcza kotwiona jest do spągu, posiada również możliwość rozparcia. Zsuwnia skrętna wyposażona jest w innowacyjny moduł regulacji położenia o trzech stopniach swobody i dodatkową regulację wysokości położenia. Kształt i wymiar zsuwni projektowany i wykonany jest indywidualnie dla lokalnych warunków występujących w miejscu zabudowy.

Zsuwnie WAMAS są urządzeniami niezależnymi, zabudowywanymi bez ingerencji w konstrukcje przenośnika taśmowego.

Zakres stosowania

 • Prędkość taśmy: do 6 m/s
 • Szerokość przenośnika: od 600 do 2000 mm
 • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy lub rewersyjny
 • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: TAK

Zalety

 • szybki i łatwy montaż
 • prosta, nieskomplikowana budowa
 • łatwa wymiana zużytej wykładki segmentowej
 • zmniejszenie hałasu i zapylenia w węzłach przesypowych
 • ochrona transportowanego materiału przed rozbiciem na drobne frakcje
 • indywidualna konstrukcja pozwala na dostosowanie do każdego układu przesypu
 • łagodne, płynne przekierowanie materiału z przenośnika podającego na odbierający
 • niezawodność potwierdzona wieloletnim okresem eksploatacji w najtrudniejszych warunkach
 • oszczędność energii elektrycznej (zachowanie energii kinetycznej) dzięki płynnemu przekierowaniu materiału

Zsuwnie skrętne funkcjonują na rynku również pod innymi nazwami, m.in. zsyp, ześlizg, pochylnia, ślizg, rynna.