Systemy centrujące taśmy przenośnikowe

Zbieganie taśmy przenośnikowej z osi trasy przenośnika jest częstym zjawiskiem w transporcie taśmowym. Jest to uciążliwy problem, którego wynikiem jest obsypywanie się transportowanego materiału, uszkodzenie taśmy, konstrukcji przenośnika taśmowego, a przede wszystkim awaryjne postoje w produkcji. CEN-TRAX® szybko i skutecznie wprowadza taśmę z powrotem na właściwy tor. CEN-TRAX® ma zastosowanie na górnym i dolnym ciągu taśmowym, także na przenośnikach rewersyjnych. Wykonanie w wersji ATEX umożliwia zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

SYSTEMY CENTRUJĄCE TAŚMY PRZENOŚNIKOWE funkcjonują na rynku pod różnymi innymi nazwami, m.in. zestawy naprowadzające, zestawy samonaprowadzające, zestawy centrujące, zestawy krążnikowe centrujące, systemy naprowadzania taśm, rolki naprowadzające, rolki samonaprowadzające, rolki centrujące, urządzenia samonaprowadzające taśmę.