Systemy naprowadzające CEN-TRAX® SK i S

Systemy CEN-TRAX typu SK i S zostały zaprojektowane do utrzymania właściwego toru biegu taśmy w najtrudniejszych warunkach, bez względu na to czy mamy do czynienia z taśmą jednokierunkową czy rewersyjną. Projekt konstrukcji został zrealizowany przy użyciu najnowszych metod obliczeniowych. Systemy CEN-TRAX typu SK i S składają się z dźwigara systemowego połączonego za pomocą centralnej podpory obrotowej z poprzeczną belką kierującą.

Poprzeczna belka kierująca jest wyposażona w jedną rolkę centralną oraz dwie zewnętrzne rolki stożkowe. Pochylenie rolek stożkowych można bezstopniowo dostosować do niecki taśmy w zakresie od 10° do 47°. Rolki pokryte są perforowaną okładziną gumową. Stożkowa konstrukcja rolek zewnętrznych wywołuje poślizg na styku z taśmą, ze względu na zmienną prędkość obwodową na długości rolki. Podczas centralnego prowadzenia taśmy siły tarcia występujące z obydwu stron równoważą się. W przypadku zbiegania taśmy siły rozkładają się niesymetrycznie, powodując wychylenie poprzecznej belki kierującej, a to prowadzi do powstania sił tarcia korygujących nieprawidłowe prowadzenie taśmy.

Zakres stosowania

 • Prędkość taśmy dla CEN-TRAX typu SK: do 2,7 m/s
 • Prędkość taśmy dla CEN-TRAX typu S: do 4,6 m/s
 • Szerokość przenośnika: od 650 do 1800 mm
 • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy lub rewersyjny
 • Rodzaj połączeń taśmy przenośnikowej: wulkanizacja, klejenie, prawidłowo wykonane połączenia mechaniczne
 • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

 • prosty montaż
 • nie wymaga konserwacji w trakcie całego okresu eksploatacji
 • trójkrążnikowa budowa systemu bez pionowych rolek pilotujących
 • boczne krążniki stożkowe dynamicznie reagujące na zmianę położenia taśmy
 • brak dodatkowej zewnętrznej konstrukcji podporowej dla krążników skrajnych
 • możliwość zastosowania zarówno na „górnej” jak i „dolnej” taśmie przenośnikowej
 • minimalizacja prawdopodobieństwa uszkodzenia taśmy przenośnikowej, jej połączeń oraz konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego