Rolki naprowadzające CEN-TRAX® SR i SRG

Rolka naprowadzająca CEN-TRAX to skuteczne urządzenie centrujące mające zastosowanie w systemach przenośników taśmowych o szerokości taśmy do 1400 mm. Rolkę naprowadzającą CEN-TRAX można stosować wyłącznie do przenośników taśmowych jednokierunkowych. Rolka pokryta perforowaną okładziną gumową, może obracać się i przechylać wokół osi. Oś jest przymocowana do konstrukcji przenośnika za pomocą dwóch wsporników montażowych.

Solidny, samosmarujący układ łożysk umieszczony został w środku rolki naprowadzającej CEN-TRAX. Obudowa łożysk ma na celu zapewnienie ochrony przed wnikaniem kurzu i brudu do układu. Jeżeli taśma biegnie wzdłuż osi trasy przenośnika , rolka przechyla się w dół ze względu na przesunięcie wagi. Ponieważ sworzeń, wokół którego przechyla się rolka, umieszczony jest pod kątem 45 stopni w stosunku do kierunku taśmy, rolka nie tylko przechyla się, lecz także przemieszcza się skośnie w kierunku biegu taśmy. Na styku taśmy z rolką tworzy się tarcie, dzięki któremu taśma powraca do środka. Im dalej od osi trasy przenośnika schodzi taśma, tym większe jest przechylenie rolki, a tym samym efekt nakierowywania taśmy.

Zakres stosowania

  • Prędkość taśmy: do 6 m/s
  • Szerokość przenośnika: od 650 do 1400 mm
  • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy
  • Rodzaj połączeń taśmy przenośnikowej: wulkanizacja, klejenie, prawidłowo wykonane połączenia mechaniczne
  • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

  • prosty montaż
  • nie wymaga konserwacji w trakcie całego okresu eksploatacji
  • niewielkie gabaryty pozwalające na zabudowę rolki CEN-TRAX® na każdym przenośniku taśmowym
  • minimalizacja prawdopodobieństwa uszkodzenia taśmy przenośnikowej, jej połączeń oraz konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego