Systemy naprowadzające CEN-TRAX® SKO i SO

Systemy CEN-TRAX typu SKO i SO zostały zaprojektowane do utrzymania właściwego toru biegu taśmy w najtrudniejszych warunkach, bez względu na to czy mamy do czynienia z taśmą jednokierunkową czy rewersyjną. Projekt konstrukcji został zrealizowany przy użyciu najnowszych metod obliczeniowych. Systemy CEN-TRAX typu SKO i SO składają się z dźwigara systemowego połączonego na sztywno z konstrukcją przenośnika oraz poprzecznej belki kierującej. Poprzeczna belka kierująca jest wyposażona w jedną rolkę środkową oraz skrajne rolki stożkowe.

Rolki pokryte są perforowaną okładziną gumową. Poprzeczna belka kierująca jest połączona z dźwigarem systemowym za pomocą zespołu centralnej podpory obrotowej. Systemy CEN-TRAX typu SKO i SO przystosowane są do montażu na dolnym ciągu taśmowym. Stożkowa konstrukcja rolek zewnętrznych wywołuje poślizg na styku z taśmą, ze względu na zmienną prędkość obwodową na długości rolki. Podczas centralnego prowadzenia taśmy siły tarcia występujące z obydwu stron równoważą się. W przypadku zbiegania taśmy siły rozkładają się niesymetrycznie, powodując wychylenie poprzecznej belki kierującej, a to prowadzi do powstania sił tarcia korygujących nieprawidłowe prowadzenie taśmy.

Zakres stosowania

 • Prędkość taśmy dla CEN-TRAX typu SKO: do 2,7 m/s
 • Prędkość taśmy dla CEN-TRAX typu SO: do 4,6 m/s
 • Szerokość przenośnika: od 650 do 1800 mm
 • Charakter pracy przenośnika: jednokierunkowy lub rewersyjny
 • Rodzaj połączeń taśmy przenośnikowej: wulkanizacja, klejenie, prawidłowo wykonane połączenia mechaniczne
 • Strefy zagrożone wybuchem gazu lub pyłu: wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX

Zalety

 • prosty montaż
 • nie wymaga konserwacji w trakcie całego okresu eksploatacji
 • trójkrążnikowa budowa systemu bez pionowych rolek pilotujących
 • boczne krążniki stożkowe dynamicznie reagujące na zmianę położenia taśmy
 • minimalizacja prawdopodobieństwa uszkodzenia taśmy przenośnikowej, jej połączeń oraz konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego